Tweetalig basisonderwijs van Winford Bilingual

Tweetalig basisonderwijs van Winford Bilingual

Winford Tweetalig Basisonderwijs streeft naar de hoogste kwaliteit in onderwijs in een multiculturele omgeving.

Kinderen voltooien tegelijkertijd de Nederlandse, UK en IPC curricula en ontwikkelen daardoor een sterke emotionele, intellectuele en culturele basis op weg naar de middelbare school. Door het consequente tweetalig onderwijs beginnen kinderen uitstekend voorbereid aan hun Nederlandse of internationale middelbare school.

Winford Bilingual’s aanpak integreert de Montessori idealen van onafhankelijkheid, nieuwsgierigheid, de hechte gemeenschapsvorming en de wil en zin om te leren.

Waarom kiezen ouders voor Winford Tweetalig onderwijs?

Twee leerkrachten per klas. Onze leerlingen werken de hele dag in zowel het Nederlands als het Engels. Wij werken met twee ervaren leerkrachten per klas – één leerkracht met Nederlands als moedertaal en één leerkracht met Engels als moedertaal. Alle vakken worden in beide talen onderwezen.

Aandacht voor elke leerling. Een klasgrootte van 18 leerlingen betekent dat wij tijd en aandacht hebben voor ieder kind. Leerlingen krijgen onderwijs op maat, waarbij wij de persoonlijke behoefte en ontwikkeling als uitgangspunten nemen.

Volledig tweetalig curriculum. Leerlingen ronden zowel het Nederlandse als Primary English Curriculum af. Het International Primary Curriculum wordt gebruikt voor de belangrijkste thema’s op school. Al het onderwijs wordt gedurende de schooldag in zowel het Engels als het Nederlands gegeven, zodat leerlingen hun communicatieve vaardigheden en begripsvermogen in beide talen ontwikkelen.

Meerdere leeftijdsgroepen in één klas. Kinderen leren graag van andere kinderen. Een klas biedt leerlingen de kans om ervaring op te doen met het begeleiden van anderen. De leerlingen ontvangen onderwijs dat aansluit bij de capaciteiten van het kind, in plaats van de leeftijd als uitgangspunt te nemen. Dit is een voordeel voor talentvolle leerlingen en voor leerlingen die op hun eigen tempo leren.

Flexibele vakantie. De school kent een zomervakantie van 4 weken en een wintervakantie van 2 weken. Daarbuiten kunnen ouders naar eigen inzicht 40 dagen per jaar flexibel inzetten voor vakantie.

Een balans in Nederlandse en internationale leerlingen. De meeste leerlingen komen uit Amsterdam, voor wie de school een hartelijke en stabiele omgeving biedt. Leerlingen hebben deels ouders die allebei een Nederlandse taalachtergrond hebben, deels ouders waarvan één ouder Nederlandstalig is en deels ouders die beiden niet-Nederlandstalig zijn.

Positieve feedback. Warm en consistent zijn naar leerlingen is een voorname pijler van onze onderwijsvisie. Door middel van positieve feedback moedigen we leerlingen aan om uit hun comfortzone te komen. Wij willen leerlingen laten inzien dat door fouten te maken zij soms grote sprongen vooruit kunnen maken in hun begrip en ontwikkeling. Daarom bieden we een veilige leeromgeving, die leerlingen het vertrouwen geeft.

Warme lunch en tussendoortjes. De school kent een continurooster. Leerlingen ontvangen dagelijks een voedzame, vegetarische warme maaltijd op school in het bijzijn van hun leerkrachten. Ook krijgen de kinderen ’s ochtends een tussendoortje. Aan deze maaltijden en tussendoortjes zijn geen extra kosten verbonden.

Centraal gelegen in de stad. Winford Bilingual is gevestigd aan de Jan Luijkenstraat 29, om de hoek van het Rijksmuseum, Stedelijk Museum, Concertgebouw, Van Goghmuseum en Vondelpark. - midden in het culturele centrum van Amsterdam.