Nieuw! Bilingual Haarlem

Nieuw! Bilingual Haarlem

Wij zijn trots om de opening van Winford Bilingual Primary School Haarlem.

Waarom kiezen ouders voor Winford Tweetalig onderwijs?

Twee leerkrachten per klas

Onze leerlingen werken de hele dag in zowel het Nederlands als het Engels. Wij werken met twee ervaren leerkrachten per klas – één leerkracht met Nederlands als moedertaal en één leerkracht met Engels als moedertaal. Alle vakken worden in beide talen onderwezen.
Meer informatie 

Aandacht voor elke leerling

Een klasgrootte van 20 leerlingen betekent dat wij tijd en aandacht hebben voor ieder kind. Leerlingen krijgen onderwijs op maat, waarbij wij de persoonlijke behoefte en ontwikkeling als uitgangspunten nemen.
Meer informatie

Volledig tweetalig curriculum

Leerlingen ronden zowel het Nederlandse als Primary English Curriculum af. Het International Primary Curriculum wordt gebruikt voor de belangrijkste thema’s op school. Al het onderwijs wordt gedurende de schooldag in zowel het Engels als het Nederlands gegeven, zodat leerlingen hun communicatieve vaardigheden en begripsvermogen in beide talen ontwikkelen.
Meer informatie

Meerdere leeftijdsgroepen in één klas

Kinderen leren graag van andere kinderen. Een klas biedt leerlingen de kans om ervaring op te doen met het begeleiden van anderen. De leerlingen ontvangen onderwijs dat aansluit bij de capaciteiten van het kind, in plaats van de leeftijd als uitgangspunt te nemen. Dit is een voordeel voor talentvolle leerlingen en voor leerlingen die op hun eigen tempo leren.
Meer informatie

Flexibele Vakantie

De school kent een zomervakantie van 4 weken en een wintervakantie van 2 weken. Daarbuiten kunnen ouders naar eigen inzicht 40 dagen per jaar flexibel inzetten voor vakantie.
Meer informatie

Een balans in Nederlandse en internationale leerlingen

De meeste leerlingen komen uit Haarlem, voor wie de school een hartelijke en stabiele omgeving biedt. Leerlingen hebben deels ouders die allebei een Nederlandse taalachtergrond hebben, deels ouders waarvan één ouder Nederlandstalig is en deels ouders die beiden niet-Nederlandstalig zijn.
Meer informatie

Positieve feedback 

Warm en consistent zijn naar leerlingen is een voorname pijler van onze onderwijsvisie. Door middel van positieve feedback moedigen we leerlingen aan om uit hun comfortzone te komen. Wij willen leerlingen laten inzien dat door fouten te maken zij soms grote sprongen vooruit kunnen maken in hun begrip en ontwikkeling. Daarom bieden we een veilige leeromgeving, die leerlingen het vertrouwen geeft.
Meer informatie

Warme lunch en tussendoortjes

De school kent een continurooster. Leerlingen ontvangen dagelijks een voedzame, vegetarische warme maaltijd op school in het bijzijn van hun leerkrachten. Ook krijgen de kinderen ’s ochtends een tussendoortje. Aan deze maaltijden en tussendoortjes zijn geen extra kosten verbonden.
Meer informatie

Vlak bij Haarlem Station

Meer informatie

Winford Family of Schools

We zijn er trots op deel uit te maken van Winford College, top Nederlandse middelbare en Nederlandse basisscholen in Nederland.
Meer informatie

Vragen?

Neem contact met ons op!