Groepen

Groepen

Met twee leerkrachten in elke groep en niet meer dan 20 kinderen per groep, kunnen we ons concentreren op elk individueel kind.

Onze groepen zijn: 

De Panda Klas
voor kinderen van 4 tot 6 jaar oud

De Panda klas is een plek waar leerlingen veilig hun eerste stappen nemen op het pad van een leven lang leren. In de Panda klas is onze aandacht voornamelijk gericht op het ontwikkelen en vergroten van de Nederlandse en Engelse woordenschat, het werken in kleine groepen, het aanleren van praktische vaardigheden, alsook het ontwikkelen van de sociaal-emotionele vaardigheden door middel van coöperatief spel. Ieder kind kan door onze individuele aanpak beginnen met lezen en schrijven, wanneer zij of hij daar klaar voor is.

De Zebra Klas
voor kinderen van 5.5 tot 8 jaar oud

Met behulp van Montessori materialen maken de Zebra leerlingen actief kennis met alle vakken. In de Zebra klas beginnen de kinderen hun tweetalig leeravontuur in rekenen, schrijven, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, internationaal burgerschap, praktische levenservaring, wetenschap en wereldoriëntatie. Door de thema’s van IPC (International Primary curriculum) maken leerlingen op een veelzijdige manier kennis met een breed scala aan onderwerpen. Excursies, zoals naar de nabijgelegen musea, het Nemo science centrum, de bibliotheek, helpen leerlingen de opgedane kennis te plaatsen in hun eigen leefwereld.

De Giraffe klas
voor kinderen van 7 tot 10 jaar oud

De Giraffe klas geeft ruimte voor de persoonlijke groei van onze leerlingen en hun behoefte om (door) te vragen en door te denken; hun behoefte om een rechtvaardigheidsgevoel te ontwikkelen en de wereld zelfstandig te ontdekken met hun eigen plaats daarin.
De leerlingen krijgen, in beide talen, les in kleine groepen, afhankelijk van de persoonlijke leerbehoefte. Leerlingen krijgen wekelijks huiswerkopdrachten en werken daarnaast aan opdrachten en presentaties die aansluiten bij de thema’s van IPC.
In deze omgeving van samen leren, ontwikkelen kinderen hun persoonlijkheid met een dieper saamhorigheidsgevoel.

Adelaar Klas
voor kinderen van 10 tot 12 jaar oud

Het lesprogramma van de Adelaar klas is in blokken van vijf weken ingedeeld en wordt afgerond met verrijkingsopdrachten en een samenvatting in week zes. De kernvakken, die zowel in het Nederlands als Engels worden gegeven, zijn taal, rekenen, natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde en techniek. Daarnaast schenken wij veel aandacht aan kunst, persoonlijk ontwikkeling en maatschappijleer. De zesde week is het moment voor zelf-evaluatie, herhaling en samenvatting. De combinatie van al deze elementen bereidt onze leerlingen optimaal voor op hun volgende stappen, in het Nederlands of internationaal middelbaar onderwijs. Zoals de meeste Nederlandse basisscholen neemt onze Adelaarsklas deel aan een schooltuin waar ze leren hoe ze hun eigen planten en groenten kunnen verbouwen. Dit is een van de vele manieren waarop onze kinderen worden ondergedompeld in de Nederlandse cultuur en samenleving.

Vragen?

Neem contact met ons op!