Groepen

Groepen

Met twee leerkrachten in elke groep en niet meer dan 20 kinderen per groep, kunnen we ons concentreren op elk individueel kind.

Onze groepen zijn: 

De Panda Klas
voor kinderen van 4 tot 5 jaar oud (groep 1)

De Panda klas is een plek waar leerlingen veilig hun eerste stappen nemen op het pad van een leven lang leren. In de Panda klas is onze aandacht voornamelijk gericht op het ontwikkelen en vergroten van de Nederlandse en Engelse woordenschat, het werken in kleine groepen, het aanleren van praktische vaardigheden, alsook het ontwikkelen van de sociaal-emotionele vaardigheden door middel van coöperatief spel. Ieder kind kan door onze individuele aanpak beginnen met lezen en schrijven, wanneer zij of hij daar klaar voor is.

De Zebra Klas
voor kinderen van 5 tot 7 jaar oud (groep 2-3)

Met behulp van Montessori materialen maken de Zebra leerlingen actief kennis met alle vakken. In de Zebra klas beginnen de kinderen hun tweetalig leeravontuur in rekenen, schrijven, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, internationaal burgerschap, praktische levenservaring, wetenschap en wereldoriëntatie. Door de thema’s van IPC (International Primary curriculum) maken leerlingen op een veelzijdige manier kennis met een breed scala aan onderwerpen. Excursies, zoals naar de nabijgelegen musea, het Nemo science centrum, de bibliotheek, helpen leerlingen de opgedane kennis te plaatsen in hun eigen leefwereld.

Vragen?

Neem contact met ons op!