Privacyverklaring

In ons gegevensbeschermingsbeleid en onze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe persoonlijke gegevens worden verwerkt door Winford Bilingual Priary School.

De documenten zijn bedoeld voor alle betrokken (potentiële) studenten en hun ouders of verzorgers en beschrijven de soort verwerking, waarom deze worden uitgevoerd, welke persoonsgegevens worden verwerkt en aan wie gegevens worden verstrekt. Het legt ook de rechten van de betrokkenen uit.

Met deze privacyverklaring voldoen wij aan de eisen die de EU-wet bescherming persoonsgegevens stelt.

You may download the documents here and here.