Welzijn

Welzijn

Wij zijn trots op de normen en waarden van onze schoolgemeenschap en wij besteden daarom veel aandacht aan het kweken van compassie, tolerantie en respect voor elkaar en voor onze gemeenschap. De Winford Basisschool voor Tweetalig Onderwijs is nadrukkelijk een school waar mensen zich verbonden voelen met elkaar zoals in een familie. Wij vinden het belangrijk dat de verstandhouding tussen onze medewerkers, de leerlingen en de ouders goed is.

Wij zijn trots op het kwaliteitsniveau van onze leerkrachten en de kwaliteitszorg die zij aan ieder kind bieden. Onze kleine klassen en het feit dat er twee leerkrachten voor de klas staan garanderen intensieve individuele zorg en aandacht voor ieder kind. De twee groepsleerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en omdat de leerlingen twee jaar in elke groep doorbrengen, leren de leerkrachten hun leerlingen goed kennen.

Ouders of verzorgers hebben aan het einde van iedere schooldag de mogelijkheid de leerkrachten te spreken. Er kan indien gewenst ook een afspraak gemaakt worden voor een gesprek met de leerkrachten of de directrice om in alle rust van gedachten te kunnen wisselen. Drie keer per jaar zijn er Ouder-Leerkrachtgesprekken om de voortgang van ieder kind te bespreken.